Husejernes Forsikring

Vi er ved at behandle de sidste skader efter konkursen i Husejernes Forsikring

  • Anmeldelsesfristen for at anmelde skader udløb 31. marts 2017
  • Topdanmark har på vegne af Garantifonden færdigbehandlet ca 3.000 skader

Spørgsmål og svar

Særligt om byggeskadeforsikring
Husejernes Forsikringsagentur har også solgt Byggeskadeforsikringer. Disse forsikringer er ikke solgt til private forbrugere, men beskytter private forbrugere i tilfælde hvor der rejses krav mod en bygherre der er gået konkurs.

Byggeskadeforsikringer gælder i hele policens løbetid.

FAKTA

Husejernes Forsikringsagentur har solgt forsikringer for Gable Insurance, der er hjemmehørende i Liechtenstein. Begge selskaber er nu under konkurs.

Hverken Husejernes Forsikringsagentur eller Gable Insurance har været medlem af Garantifonden for Skadesforsikring, som dækker erstatningskrav i tilfælde af konkurs.

Erhvervsministeriet har efter dialog med brancheorganisationen Forsikring og Pension fået vedtaget et lovforslag i Folketinget, som betyder, at Garantifonden for Skadesforsikring alligevel kan udbetale den erstatning, som du har krav på.

Garantifonden for Skadesforsikring har udpeget Topdanmark til at sagsbehandle og administrere skadeudbetalinger fra Garantifonden.

Læs mere om Garantifonden